Tag: Jeevan Kaka Shelar

Maharashtra
स्वर्गीय कै. जीवन काका शेलार यांची शोकसभा शीलटे त्यांच्या निवास्थानी पार पाडली

स्वर्गीय कै. जीवन काका शेलार यांची शोकसभा शीलटे त्यांच्या...

कै. जीवन सोमाऱ्या शेलार यांचा दुःखद निधन नंतर काल रविवार दिनांक,5/12/2021रोजी सायंकाळी...