Tag: Jijau Educational Social Organization

News
जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्थेमार्फत सफाळे परिसरात मोफत वह्यांचे वाटप  740 विद्यार्थ्यांना 2260 वह्या वाटप

जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्थेमार्फत सफाळे परिसरात मोफत...

पालघर तालुक्यातील सफाळे परिसरात जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांना...