Tag: Kadudas Kamble

Maharashtra
28 तारखेला तहसिल कार्यालयावर अक्रोश मोर्च्या च्या तयारी साठी गेवराई येथे  बैठक

28 तारखेला तहसिल कार्यालयावर अक्रोश मोर्च्या च्या तयारी...

गेवराई आर पी आय चे तालुका अध्यक्ष किशोर कांडेकर व महारष्ट्र सामाजिक सुरक्षा समितीचे...