Tag: Kanherwadi Gram Panchayat

Political News Today
कनहेरवाडी ग्रामपंचायतीला दिव्यांगांचा विसर, स्थानिक स्वराज्य संस्था चा ५% आनुदान दिव्यांगांना लवकर वाटप करावे अन्यथा आमरण उपोषण करू -लहुदास रोडे

कनहेरवाडी ग्रामपंचायतीला दिव्यांगांचा विसर, स्थानिक स्वराज्य...

ग्रामविकास अधिकारी यांनी लक्ष घालुन गावातील दिव्यअंग बचत गट सहकार्य करावे, मैजे...