Tag: Katkari

Maharashtra
ढाकणे कातकरी वस्ती करीता mscb विभागाकडून बसविण्यात आला स्वतंत्र ट्रांन्सफॉर्म

ढाकणे कातकरी वस्ती करीता mscb विभागाकडून बसविण्यात आला...

शहापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायत ढाकणे येथील कातकरी वस्ती मध्ये अनेक वर्षे कमी व्होल्टेज...