Tag: Khardi Katkari Vasti

Maharashtra
आदिम कातकरी बांधवाना जातीचे दाखले वाटप

आदिम कातकरी बांधवाना जातीचे दाखले वाटप

शहापूर तालुक्यातील खर्डी कातकरी वस्ती (इंदिरानगर) येथे श्रमजीवी संघटनेकडून ३५ कुटुंबाना...