Tag: kokan flood

Maharashtra
पूर आणि दरडग्रस्तांना तातडीने रोख मदत करा

पूर आणि दरडग्रस्तांना तातडीने रोख मदत करा

कोकणासह महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी पूर आला आहे. तर काही ठिकाणी दरडी कोसळल्या आहेत.