Tag: Konkan Flood

Political News Today
नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करणारी तरुण आणि खंबीर राजकारणी; आदिती तटकरे

नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करणारी तरुण आणि खंबीर राजकारणी;...

नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात एक तरुण चेहरा सातत्यानं लोकांसमोर, माध्यमांसमोर येत राहीला....