Tag: larvae control workshop

Political News Today
काक्रंबावाडी येथे हरभरा कीड - आळी नियंत्रण कार्यशाळा संपन्न

काक्रंबावाडी येथे हरभरा कीड - आळी नियंत्रण कार्यशाळा संपन्न

तुळजापूर तालुक्यातील काक्रंबावाडी येथे हरभरा कीड, आळी नियंत्रण कार्यशाळा घेण्यात...