Tag: liquor bottles in Mantralaya

Political News Today
मंत्रालयात दारुच्या बाटल्या सापडणं ही शरमेची बाब

मंत्रालयात दारुच्या बाटल्या सापडणं ही शरमेची बाब

राज्य सरकारचे एकूण धोरण पाहता आघाडी सरकारला महाराष्ट्राचे मद्यराष्ट्र बनविण्याची...