Tag: Lost wallet in Kalyan bus

Maharashtra
सफाळे- कल्याण बसमध्ये हरवलेले प्रवासाचे  पाकीट प्रामाणिकपणे केले परत

सफाळे- कल्याण बसमध्ये हरवलेले प्रवासाचे पाकीट प्रामाणिकपणे...

सफाळे - कल्याण बसमध्ये दि.१९ रोजी प्रवासाचे पाकिट बस मध्ये विसरले होते . सफाळे आगारातील...