Tag: lucky draw

Maharashtra
सफाळे देवभूमी सभागृहात सपोनि संदिप कहाळे यांच्या हस्ते लकी ड्रॉ कुपन सोडत

सफाळे देवभूमी सभागृहात सपोनि संदिप कहाळे यांच्या हस्ते...

पालघर तालुक्यात सफाळे बाजारपेठेतील देवभुमी सभागृहात अनुव्रत किराणा दुकानदाराने ग्राहकांसाठी...