Tag: Manjarsumbha Chumbali Fata road

Political News Today
बीड जिल्ह्यातुन जाणाऱ्या अहमदपूर-पिंपळा-मांजरसुंभा चुंबळी फाटा मार्गासह अन्य रखडलेली कामे सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करा - ना. धनंजय मुंडे

बीड जिल्ह्यातुन जाणाऱ्या अहमदपूर-पिंपळा-मांजरसुंभा चुंबळी...

बीड जिल्ह्यातील अहमदपूर ते पिंपळा, पिंपळा ते मांजरसुंबा, मांजरसुंबा ते चुंबळी, लातूर...