Tag: Manmad news

Political News Today
मनमाड नगर महामार्गावर  खड्डे संदर्भात रस्ता रोको आंदोलन

मनमाड नगर महामार्गावर खड्डे संदर्भात रस्ता रोको आंदोलन

येवला तालुक्यातील विसापूर फाट्यावर रस्त्यावर पडलेल्या खंड्या संदर्भात मनमाड नगर...