Tag: Mansingh Naik

Political News Today
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटली तरी तांड्यावर रस्ते, पाणी पोहचले नाही.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटली तरी तांड्यावर रस्ते,...

तालुक्यातील चकलांबा ग्रामपंचायत आंतर्गत येणाऱ्या काळू नाईक, बाला नाईक व मानसिंग...