Tag: medical officers

Maharashtra
आरोग्य विभागाचा ढोसळ कारभार, रेस्कु पथकांची वाहने व रेस्कु पथकातील वैद्यकीय अधिकाय्रांना आरोग्य केंद्रात बसुन पगार

आरोग्य विभागाचा ढोसळ कारभार, रेस्कु पथकांची वाहने व रेस्कु...

विक्रमगड तालुक्यातील आरोग विभागाचा ढोसळ कारभार समोर आलेला आहे. रेस्कु पथकांची वाहने...