Tag: Mokhada taluka Schools

News
कॉवीड नियमांचे नियमांचे पालन करत मोखाडा तालुक्यातील शाळांची घंटा उत्साहात वाजली

कॉवीड नियमांचे नियमांचे पालन करत मोखाडा तालुक्यातील शाळांची...

कोवीड नियमांचे पालन करत मोखाडा तालुक्यातील इयत्ता पाचवी ते बारावीच्या शाळा दिनांक...