Tag: mother of orphans

Maharashtra
अनाथांची माय म्हणून ओळखल्या जाणा-या पद्मश्री सिंधूताई सपकाळ या थोर समाजसुधारक होत्या.

अनाथांची माय म्हणून ओळखल्या जाणा-या पद्मश्री सिंधूताई सपकाळ...

  हजारो अनाथ मुलामुलींचा स्वत:च्या मुलाप्रमाणेच सांभाळ करुन त्यांनी वात्सल्याचा,...