Tag: Organizing lectures

Maharashtra
संविधान दिनी व्याख्यानाचे आयोजन - अँड.चंद्रमणी वीर

संविधान दिनी व्याख्यानाचे आयोजन - अँड.चंद्रमणी वीर

26 नोव्हेंबर हा दिवस भारतीय संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिनाचे महत्त्व...