Tag: Patilnagar

Political News Today
चिखली-पाटिलनगर परिसरातील पाणी पुरवठा होणार आता सक्षम

चिखली-पाटिलनगर परिसरातील पाणी पुरवठा होणार आता सक्षम

चिखली-पाटीलनगर परिसरातील जलशुध्दीकरण केंद्रालगत ३० लक्ष क्षमतेची नवीन पाण्याची टाकीचे...