Tag: Pay Scale

Political News Today
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रणी एस.  टी.कर्मचारी संघटनेच्या आंदोलनाला भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचा पाठींबा-डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रणी एस.  टी.कर्मचारी संघटनेच्या...

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रणी एस. टी. कर्मचारी संघटनेच्या न्याय मागण्यांसाठी...