Tag: pollution certificate

Maharashtra
बीड आर. टी. ओ. आधिकारी च्या वापरातील वाहनांचे इन्शुरन्स प्रदूषण प्रमाण पत्र संपलेले, यांच्या वर कारवाई कोण करणार?

बीड आर. टी. ओ. आधिकारी च्या वापरातील वाहनांचे इन्शुरन्स...

बीड आर. टी. ओ. कार्यालयातील उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयंत चौहान वापरत असलेले...