Tag: Prakash Waghmare

Political News Today
गौण खनिजाचे अनधिकृत उत्खनन थांबवा या मागणीसाठी माजी सैनिक प्रकाश वाघमारे यांचे मा.जिल्हाधिकारी यांना निवेदन

गौण खनिजाचे अनधिकृत उत्खनन थांबवा या मागणीसाठी माजी सैनिक...

बीड बीड तालुक्यापासून जवळ बसलेल्या मोची पिंपळगाव पूर्व बाजूचे खडी मिशन काम त्वरित...

Political News Today
श्री गजानंन सहकारी  सूतगिरणीला आग लागली का ?लावण्यात आली- प्रकाश वाघमारे

श्री गजानंन सहकारी सूतगिरणीला आग लागली का ?लावण्यात आली-...

जिल्हाधिकारी, कार्यालय. बीड येथे दिनांक 26/11/2021 पासून बेमुदत उपोषण चालु श्री....

Political News Today
पुलाची दुरुस्ती १५ दिवसात न केल्यास माजी सैनिक प्रकाश वाघमारे यांचा आंदोलणंचा इशारा

पुलाची दुरुस्ती १५ दिवसात न केल्यास माजी सैनिक प्रकाश वाघमारे...

बीड पासुन जवळच असलेल्या घोडका राजुरी व जरूड या ठिकाणी बीडच्या सार्वजनिक बांधकाम...