Tag: Prasad Sahadev Erandolikar

Maharashtra
मृत्यूशी झुंज देत होता पण डॉ. बाबासाहेबांचे गाणं ऐकण्याची इच्छा व्यक्त करत होता, बाबासाहेबांचे गाणं ऐकल्यानंतर सांगलीतील दलित पँथरचे नेते प्रसाद एरंडोलीकर यांनी प्राण सोडले.

मृत्यूशी झुंज देत होता पण डॉ. बाबासाहेबांचे गाणं ऐकण्याची...

सांगलीतील चित्रकार, उत्कृष्ठ रांगोळीकार,दलित पँथरचे नेते प्रसाद सहदेव एरंडोलीकर...

Maharashtra
मृत्यूशी झुंज देत होता पण डॉ. बाबासाहेबांचे गाणं ऐकण्याची इच्छा व्यक्त करत होता, बाबासाहेबांचे गाणं ऐकल्यानंतर सांगलीतील दलित पँथरचे नेते प्रसाद एरंडोलीकर यांनी प्राण सोडले.

मृत्यूशी झुंज देत होता पण डॉ. बाबासाहेबांचे गाणं ऐकण्याची...

सांगलीतील चित्रकार, उत्कृष्ठ रांगोळीकार,दलित पँथरचे नेते प्रसाद सहदेव एरंडोलीकर...