Tag: primary school

News
अखेर वीस महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर प्राथमिक शाळेची घंटा वाजली,शाळा विद्यार्थ्यांच्या किलबिलाटाने गजबजल्या

अखेर वीस महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर प्राथमिक शाळेची घंटा...

बोलके फळे, बोलक्या भिंती, शांत इमारत, उत्साही गुरुजी अन् बाई, आतुरलेले प्रवेशद्वार...