Tag: Ramai Gharkul Yojana

Maharashtra
रमाई घरकुल योजनेची ४२४ मंजुर लाभार्थ्यांना चेक वाटप करा अन्यथा न.प. समोर अमरण उपोषण करणार

रमाई घरकुल योजनेची ४२४ मंजुर लाभार्थ्यांना चेक वाटप करा...

माता रमाई घरकुल योजनेतील यादी मंजुर २१६ व २०७ चे चेक वितरित करणे व नंतर व लाभार्थ्यांची...