Tag: Road block

Maharashtra
लाईट बंद केल्या प्रकर्णी काठवडा तांडा येथे महावितरण कंपणी च्या विरोधात रस्ता रोखो अदोलन

लाईट बंद केल्या प्रकर्णी काठवडा तांडा येथे महावितरण कंपणी...

गेवराई तालुक्यातील काठवडा तांडा या ठिकाणी लाईट बंद केल्या प्रकर्णी तलवाडा मार्गे...