Tag: Rupali Patil Thombare News Latest News

Political News Today
पण तरीही सन्मानीय  राजसाहेब ठाकरे हे नाव ह्रदयात दैवत म्हणून कोरलेले कायम राहील-  सौ. रुपाली पाटील ठोंबरे(14 डिसेंबर )

पण तरीही सन्मानीय  राजसाहेब ठाकरे हे नाव ह्रदयात दैवत म्हणून...

सौ. रुपाली पाटील ठोंबरे काय नेमके बिनसले दैवत आणि भक्तांमध्ये कुठे आली नेमकी विश्वासामध्ये...