Tag: Rural Context

Maharashtra
महाआवास अभियान, ग्रामीण संदर्भातील कोकण विभागीय कार्यशाळा संपन्न

महाआवास अभियान, ग्रामीण संदर्भातील कोकण विभागीय कार्यशाळा...

सर्वांसाठी घरे 2022 अंतर्गत, 20 नोव्हेंबर, 21 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत महा आवास...