Tag: Sachin Rode

Maharashtra
शांतीवन स्मशान भूमीत निकृष्ट दर्जाची कामे चालु ; पुन्हा कारा, अन्यथा उपोषण  - सचिन रोडे

शांतीवन स्मशान भूमीत निकृष्ट दर्जाची कामे चालु ; पुन्हा...

परळी शहरातील शांतीवन स्मशान भूमी, भिमनगर येथे दहन शेड व तत्संबंधी बांधकाम विषयक...