Tag: School Hygiene Action

Maharashtra
शाळा स्वच्छता कृती आराखडा जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण  संपन्न

शाळा स्वच्छता कृती आराखडा जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण संपन्न

मुलांमुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शौचालय आणि...