Tag: second year

Admission
ऑनलाईन शिक्षण काळात प्रथम वर्षात शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी द्वितीय वर्षात वसतिगृह प्रवेशासाठी पात्र

ऑनलाईन शिक्षण काळात प्रथम वर्षात शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी...

सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये प्रवेश नियमावली नुसार शैक्षणिक सत्राच्या...