Tag: Shivajirao Patil

News
मुरबाड प्राथमिक शिक्षक संघाचा पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यासाठी एक हात मदतीचा

मुरबाड प्राथमिक शिक्षक संघाचा पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यासाठी...

स्व.शिवाजीराव पाटील प्रणित महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा मुरबाड यांच्या...