Tag: Shri Kedar Kale

Maharashtra
बोईसर शहरातील शासकीय प्रसूती केंद्र त्वरीत सुरू करावी . श्री केदार काळे - शिवसेना पालघर लोकसभा सहसमन्वयक

बोईसर शहरातील शासकीय प्रसूती केंद्र त्वरीत सुरू करावी ....

पालघर ग्रामीण रूग्णालयात स्रीरोग तज्ञ असून ही इतर आजाराच्या उपचारासाठी येणाऱ्या...