Tag: social development

Maharashtra
सामाजिक विकासाच्या ध्येयाने  जिजाऊ संघटनेच्या शाखांचे उद्घाटन -हेमांगी पाटील

सामाजिक विकासाच्या ध्येयाने जिजाऊ संघटनेच्या शाखांचे उद्घाटन...

सामाजिक विकासाच्या ध्येयाने जव्हार तालुक्यात जिजाऊ संघटनेच्या ९ शाखांचे उद्घाटन...