Tag: social reformer

Political News Today
संत गाडगे बाबांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन त्यांचे विचार आत्मसात करावेत- डॉ.योगेश भैया क्षीरसागर

संत गाडगे बाबांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन त्यांचे विचार...

याप्रसंगी डॉ.योगेश भैया क्षीरसागर म्हणाले की, संत गाडगे बाबा हे गोरगरीब, दीनदलित...