Tag: Solapur

Maharashtra
चक्क जिल्हाधिकारी यांना  गांजा लावण्याची मागीतल शेतकऱ्या नी परवांगी

चक्क जिल्हाधिकारी यांना गांजा लावण्याची मागीतल शेतकऱ्या...

शिरपूर तालुका जिल्हा सोलापुर येथील शेतकरी आनिल आबाजी पाटील यांनी आपल्या शेतामधील...