Tag: soldier Prakash Waghmare

Maharashtra
करुणा शर्मा यांच्या समर्थनार्थ माजी सैनिक प्रकाश वाघमारे यांचे उपोषण  चालुच

करुणा शर्मा यांच्या समर्थनार्थ माजी सैनिक प्रकाश वाघमारे...

करुणा शर्मा - मुंडे यांच्या समर्थनार्थ भारत ज्योती पुरस्कार प्राप्त माजी सैनिक प्रकाश...