Tag: SP Manoj Patil

Crime News
डोक्यात काही विचार सुरू होते, पण आता आत्महत्या करणार नाही

डोक्यात काही विचार सुरू होते, पण आता आत्महत्या करणार नाही

तहसीलदार देवरे यांनी मी आत्महत्या करणार नाही अशी लेखी हमी अहमदनगर पोलीस प्रशासनाला...