Tag: ST stop Upali

Maharashtra
उपळी फाट्यावर बस का थांबत नाही, सर्वसामान्यांची हेळसांड फाट्यावर फलक असतानासुद्धा एसटी का थांबत नाही, चिरके रंगनाथ

उपळी फाट्यावर बस का थांबत नाही, सर्वसामान्यांची हेळसांड...

वडवणी तालुक्यातील उपळी या फाट्यावर बीड वडवणी तेलगाव माजलगाव परभणी या फाट्यावरून...