Tag: Story

Maharashtra
हुंडा फक्त मुलगाच मागतो का, जरा विचार  करून बघा, प्रा. निलकुमार बंगाले, जी. बुलढाणा, यांनी टिपलेले सत्य कथन

हुंडा फक्त मुलगाच मागतो का, जरा विचार  करून बघा, प्रा....

 बुलढाणा जिल्हा समीर आज मुलगी पाहायला निघाला होता. सकाळपासून समीरच्या आईची खूप गडबड...