Tag: supply department

Political News Today
डोके तहसिलदार यांनी लावले डोके, तहसिल च्या बाहेर दलाला च्या हाताने पैशे गोळा करायचे व महिला पुरठा आधिकारी आसल्याने परस्पर नियतन दयायाचे हे डोके दलाला मार्फत केल

डोके तहसिलदार यांनी लावले डोके, तहसिल च्या बाहेर दलाला...

बीड तहसिल चा पुरवठा विभागाचा राशेन कार्डाचे घोळ झाल्याने या आगोदरच चव्हाट्यावर आलेला...