Tag: Talathi Sajja Warola

Political News Today
तलाठी सज्जा वारोळा. येथील तलाठी सतत गैरहजर असल्यामुळे. दुसऱ्या तलाठ्याची नियुक्ती करा: अशोक वाघमारे

तलाठी सज्जा वारोळा. येथील तलाठी सतत गैरहजर असल्यामुळे....

माजलगाव तालुक्यातील वारोळा. येथील- तलाठी सज्जा वारोळा ता. माजलगाव कार्यालयात हजर...