Tag: Talwada police

Maharashtra
तलवाडा पोलिस स्टेशन चे सा . पो . उप निरीक्षक एम .पी . चव्हाण सेवा निवृत होत

तलवाडा पोलिस स्टेशन चे सा . पो . उप निरीक्षक एम .पी . चव्हाण...

उप निरीक्षक एम .पी . चव्हाण सेवा निवृत होत आहेत.त्यांना निरोप समारंभाचा कार्यक्रम...