Tag: tehsildars office

Maharashtra
केंद्र सरकार विरोधात शेतक-यांच्या भारत बंदला समर्थन देण्यासाठी मुरबाड मध्ये सर्व पक्षीय ऐकवटले

केंद्र सरकार विरोधात शेतक-यांच्या भारत बंदला समर्थन देण्यासाठी...

शेतकरी संघटनानी पुकारलेल्या भारत बंदला समर्थन देण्यासाठी मुरबाडमध्ये सर्व पक्षीय...