Tag: The felicitation ceremony

Political News Today
प्रभागातील वैदयकिय व सामाजिक क्षेत्रातील गुणवंताचा नगरसेवक मोरे, बनसोडे यांच्याकडून सत्कार संपन्न

प्रभागातील वैदयकिय व सामाजिक क्षेत्रातील गुणवंताचा नगरसेवक...

प्रभागातील वैद्यकीय व सामाजिक क्षेत्रातील गुणवंताचा, तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचा...