Tag: The weather forecast

Political News Today
पंजाबराव डख यांना शासनाच्या हवामान विभागात समाविष्ट करा

पंजाबराव डख यांना शासनाच्या हवामान विभागात समाविष्ट करा

दि हवामान तज्ञ पंजाबराव डख यांनी सांगितलेले हवामान अंदाज हे शेतकर्‍यांच्या हिताचे...