Tag: tipu Sultan

Political News Today
टिपू सुलतान भारताचे सुपुत्र त्यांची बदनामी सहन केली जाणार नाही:- डॉ. राजन माकणीकर

टिपू सुलतान भारताचे सुपुत्र त्यांची बदनामी सहन केली जाणार...

मुंबई दिटिपू सुलतान हे देशभक्त असून हिंदू विरोधी मुळीच नव्हते, विशेष म्हणजे टिपू...