Tag: Usar Gram Panchayat

Political News Today
उसर ग्रामपंचायत येथील ग्रामसभेत ग्रामसेवकास शिवीगाळ करून मारहाण

उसर ग्रामपंचायत येथील ग्रामसभेत ग्रामसेवकास शिवीगाळ करून...

वाडा तालुक्यातील उसर ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा २६ जानेवारी रोजी आयोजित केली असता पुरेसे...

Political News Today
स्वराज्य माथाडी कामगार युनियनची प्रवेशद्वार सभा

स्वराज्य माथाडी कामगार युनियनची प्रवेशद्वार सभा

कामगारांच्या विविध मागण्यांचे कंपनी व्यवस्थापनाला दिले निवेदन.