Tag: Vancita Bahujana Aghadi

Political News Today
शासनाच्या आदेशाला  नमानता आधिकारी समाज कल्याण खाडे ची  चमन माई

शासनाच्या आदेशाला नमानता आधिकारी समाज कल्याण खाडे ची चमन...

खाडे यांच्या वर कार्यवाही करा नसता लोंक शाही मार्गाने तिव्र अंदोलन करू